OFERTA
  • porady prawne
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • pisma urzędowe
  • pisma procesowe
  • umowy
  • zastępstwo procesowe
  • sprawy rejestrowe
  • windykacja należności
  • mediacja
  • spadki
Home » Blog » Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Każdy rodzic odpowiada za wychowanie swoich dzieci, ich edukację oraz zabezpieczenie finansowe na przyszłość.  Zgodnie z prawem we wszystkich krajach Unii Europejskiej władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawuje automatycznie matka oraz pozostający w związku małżeńskim ojciec. Wspólnie sprawują władzę rodzicielską i wychowują dzieci. W sytuacji, kiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa, sąd wydaje decyzje o opiece nad dzieckiem i określa prawa i obowiązki obojga rodziców.

Przepisy krajowe a opieka nad dzieckiem

Każde państwo indywidualnie reguluje kwestie związane z opieką nad dzieckiem po rozpadzie związku małżeńskiego rodziców lub wystąpieniu przesłanek, które mogą ograniczyć władzę rodzicielską. Sąd podejmując decyzję o przyznaniu opieki nad dzieckiem, kieruje się dobrem dziecka. Obejmuje ono rozwój fizyczny i duchowy, kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia, oraz ma wymiar materialny. Polega na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia. W przypadku, kiedy dziecko dysponuje własnym majątkiem, polega też na dbałości o zgromadzone środki.

Wyrok sądu a prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo rodzinne wykazuje ścisłe zasady postępowania w sprawach o opiekę nad dzieckiem, to warto pamiętać, że każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. Dlatego zaleca się, aby przed sądem strony były reprezentowane przez adwokatów, którzy będą bronić interesów rodzica. W sprawach rozwodowych sąd ma obowiązek orzec o tym, w jaki sposób będzie wykonywana władza rodzicielska przez rodziców. Rozstrzyga, przy którym rodzicu dziecko będzie mieszkać, ale także bada więź emocjonalną dziecka z rodzicem. Ocenia stan zdrowia dziecka i bierze pod uwagę jego wiek. W większości spraw, kiedy dziecko ma kilka lub kilkanaście miesięcy, zostanie ono przy matce, a ojciec może ubiegać się o prawo do opieki po skończeniu określonego przez sąd wieku.

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku? Przeczytaj na naszym blogu