OFERTA
 • porady prawne
 • opinie i ekspertyzy prawne
 • pisma urzędowe
 • pisma procesowe
 • umowy
 • zastępstwo procesowe
 • sprawy rejestrowe
 • windykacja należności
 • mediacja
 • spadki
Home » Oferta – Usługi prawne Gdynia

Oferta – Usługi prawne Gdynia

1.  Prawo Cywilne, w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • doradztwo i reprezentowanie Klienta w każdym etapie postępowania – zarówno sądowego jak i pozasądowego
 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych
 • reprezentowanie Klienta przed Sądami powszechnymi
 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikację projektów umów

2.  Prawo spadkowe, w szczególności:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku – zabezpieczenie spadków
 • związanych z testamentami
 • o zachowek
 • podatku od spadków i darowizn
 • uznania za niegodnego i wydziedziczenia

3.  Prawo Rodzinne, w szczególności:

 • rozwód
 • separację
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • alimenty
 • ustalenia miejsca pobytu z dzieckiem w tym rodziców będących obywatelami państw obcych
 • podziały majątku między małżonkami
 • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków 
 • ustalenia i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienia

4.  Prawo Obrotu Nieruchomościami

5.  Windykacja Należności, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,

6.  Prawo administracyjne, w szczególności:

 • redagowanie pism, wniosków  i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przez sądami we wszystkich instancjach, w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych

7.  Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności

 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń od pracodawcy m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę, roszczeń wynikających z nieuzasadnionego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę 
 • reprezentowaniu pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
 • reprezentujemy Klientów w sporach z organami ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS, Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawnośći)