OFERTA
  • porady prawne
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • pisma urzędowe
  • pisma procesowe
  • umowy
  • zastępstwo procesowe
  • sprawy rejestrowe
  • windykacja należności
  • mediacja
  • spadki
Home » Porady prawne

Porady prawne

Porady prawne prowadzone przez kancelarię Jakuba Mańczaka w Gdyni pozwalają na znalezienie argumentów w sprawach, które reguluje ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej. Często nowelizacje ustaw oraz zmiany regulacji prawnych sprawiają, że przeciętny obywatel nierzadko nie zna obowiązujących przepisów. Ich zrozumienia nie ułatwia mu także zawiły język, w jakim tworzone są akty prawne. Dlatego też, aby wyjaśnić skomplikowane i niejasne kwestie prawne, musi się on zwrócić do prawników, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany zachodzące w przepisach.

Kiedy udać się po poradę prawną?

Często można nie zdawać sobie sprawy, jak wiele aspektów naszego codziennego życia reguluje ustawodawstwo w Polsce. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do legalności jakichkolwiek działań czy procedur, warto skorzystać z pomocy znawców prawa. W naszej kancelarii pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień zajmują się badaniem poszczególnych regulacji i ustaw oraz na bieżąco śledzą wszelkie zmiany prawne. Ich wiedza prawnicza i długoletnia praktyka pozwolą na wskazanie odpowiednich rozwiązań dla przedstawionych problemów.

W jakich przypadkach warto zatem udać się po poradę prawną? W naszej kancelarii pomożemy Państwu np. ustalić rację poszczególnych stron w sporach sąsiedzkich. Z pomocy doradczej można także skorzystać, gdy potrzebują Państwo porady prawnej dotyczącej sprawy rozwodowej, podczas ustalania alimentów albo w przypadku wątpliwości co do swoich praw do otrzymania pełnej opieki nad dzieckiem. Opinia prawna wydana przez fachowca ułatwi rozwiązanie problemu oraz rozwieje wątpliwości, które mogą się pojawić w związku z różnymi działaniami i sprawami prawnymi.

Dlaczego warto udać się po poradę prawną?

Język, jakim posługują się adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, a także politycy podczas ustalania aktualnego ustawodawstwa, jest skomplikowany. W związku z tym może być on trudny do zrozumienia dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego. W efekcie łatwo jest się im przez to pogubić w regulacjach prawnych i niepoprawnie zinterpretować pewne zapisy. Dlatego, aby mieć pewność, że podejmowane przez nich działania prawne są legalne, powinni skorzystać z porad prawnych.