OFERTA
  • porady prawne
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • pisma urzędowe
  • pisma procesowe
  • umowy
  • zastępstwo procesowe
  • sprawy rejestrowe
  • windykacja należności
  • mediacja
  • spadki
Home » Podział majątku

Podział majątku

Rozwód dwojga małżonków zazwyczaj oznacza też podział majątku. Gdynia to siedziba naszej kancelarii, która pomoże sprawnie przeprowadzić podziału majątku. Zapraszamy do kontaktu wszystkich mieszkańców Trójmiasta i wszystkich okolicznych miejscowości.

Podział Majątku prawnik Gdynia

Na skutek zawarcia małżeństwa zostają nawiązane stosunki o charakterze osobistym, jak i majątkowym. Te ostatnie odnoszą się do wszelkich interesów ekonomicznych, w tym wspólności praw majątkowych. Musimy pamiętać, że w małżeństwie wszelkie udziały we wspólnym majątku są równe dla obu stron. Jednak każdy z małżonków może żądać, aby podział majątku po rozwodzie został przeprowadzony z uwzględnieniem stopnia, w jakim jedna ze stron przyczyniła się do powstania i powiększania tego majątku. W takim przypadku mamy zatem odejście od zasady równości i niezbędny będzie nam adwokat, aby sprawnie przeprowadzić podział majątku po rozwodzie. Gdynia to miejsce działalności naszej kancelarii i to tutaj najczęściej odwiedzają nas klienci, którzy chcą skorzystać naszych usług.

Podział majątku po rozwodzie Gdynia

Podział majątku z udziałem radcy prawnego to przede wszystkim komfort gdzie na bieżącą będziemy informowani o planach i zamierzeniach drugiej strony, a także o prawnych i praktycznych dla nas konsekwencjach, jednakowo tych pozytywnych jak też negatywnych. Pomoc radcy prawnego przyda się zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy małżonkowie nie są w stanie samodzielnie ustalić kwestii związanych ustaniem współwłasności. Postępowanie o podział majątku wspólnego rozpoczyna złożenie stosownego wniosku, który zostanie sporządzony przez przedstawiciela naszej kancelarii. Będzie on też reprezentowała państwa przed sądem.