OFERTA
  • porady prawne
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • pisma urzędowe
  • pisma procesowe
  • umowy
  • zastępstwo procesowe
  • sprawy rejestrowe
  • windykacja należności
  • mediacja
  • spadki
Home » Podział majątku – Gdynia – adwokaci i radcy prawni z doświadczeniem

Podział majątku – Gdynia – adwokaci i radcy prawni z doświadczeniem

Rozwód dwojga małżonków zazwyczaj oznacza też podział majątku. Gdynia to siedziba naszej kancelarii, która pomoże sprawnie przeprowadzić sprawę tego rodzaju.

Na skutek zawarcia małżeństwa zostają nawiązane stosunki o charakterze osobistym, jak i majątkowym. Te ostatnie odnoszą się do wszelkich interesów ekonomicznych, w tym wspólności praw majątkowych. Musimy pamiętać, że w małżeństwie wszelkie udziały są równe dla obu stron. Jednak każdy z małżonków może żądać, aby podział majątku po rozwodzie został przeprowadzony z uwzględnieniem stopnia, w jakim jedna ze stron przyczyniła się do powstania i powiększania tego majątku. W takim przypadku mamy zatem odejście od zasady równości i niezbędna będzie nam pomoc adwokata lub radcy prawnego. Podział majątku w Gdyni i okolicach to sprawy, które prowadziliśmy już wielokrotnie. Mamy zatem doświadczenie, które pozwala nam w znalezieniu jak najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta.

Jeśli nie czujecie się Państwo na siłach, aby wystąpić samodzielnie przed sądem, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pomagamy nie tylko w odzyskaniu należnego małżonkowi mienia, ale także w zabezpieczeniu przyszłości dzieci poprzez uzyskanie alimentów. Adwokaci i radcy prawni z Gdyni mają doświadczenie w prowadzeniu nawet bardzo skomplikowanych spraw. Nasza wiedza zdobyta przez lata nauki i praktyki zawodowej pozwala nam przeprowadzać wnikliwą analizę sytuacji i wybierać korzystne dla klienta rozwiązania.

Podział majątku po rozwodzie – Gdynia

Podział majątku po rozwodzie z udziałem radcy prawnego to przede wszystkim komfort i poczucie spokoju dla naszych klientów. Prowadzimy sprawy, w których jesteśmy na bieżąco informowani o planach i zamierzeniach drugiej strony, a także o prawnych i praktycznych dla nas konsekwencjach, jednakowo tych pozytywnych, jak też negatywnych. Pomoc doradcy prawnego przyda się zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy małżonkowie nie są w stanie samodzielnie ustalić kwestii związanych ustaniem współwłasności. Postępowanie o podział majątku po rozwodzie rozpoczyna złożenie stosownego wniosku, który zostanie sporządzony przez przedstawiciela naszej kancelarii. Będzie on też reprezentował Państwa przed sądem.