OFERTA
  • porady prawne
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • pisma urzędowe
  • pisma procesowe
  • umowy
  • zastępstwo procesowe
  • sprawy rejestrowe
  • windykacja należności
  • mediacja
  • spadki
Home » Blog » Komu przysługuje prawo do zachowku?

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Pominięcie danej osoby w testamencie, nie zawsze oznacza, że jest ona wykluczona i bez szans na dziedziczenie. Prawo pozwala chronić interesy najbliższych spadkodawcy. Taką formą ochrony jest prawo do zachowku. Zanim jednak się z niej skorzysta, należy zapoznać się z zapisem prawnym. Wtedy można zyskać pewność, że jest się osobą, której przysługuje prawo do zachowku.

Jakim osobom przysługuje zachowek?

Prawo jasno określa osoby, które mają prawo do zachowku. Należy pamiętać, że nie jest to świadczenie obowiązkowe. Osoby uprawnione same decydują o skorzystaniu z tego prawa. Takimi osobami mogą być: małżonek/małżonka, zstępni spadkodawcy, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, ale też przysposobieni (adoptowani), rodzice spadkodawcy lub przysposabiający. Są to bliscy powołani do dziedziczenia z ustawy. Nie wolno jednak zapominać, że bycie osobą uprawnioną nie daje automatycznego prawa do uzyskania świadczenia. Prawo do zachowku ma też określoną kolejność (przepisy Kodeksu cywilnego), jeśli osób, które mogą otrzymać świadczenie jest więcej.

Kiedy prawo do zachowku nie przysługuje?

Warto też wiedzieć, kiedy nie ma możliwości ubiegania się o prawo do zachowku. Warto uzyskać informacje na ten temat w kancelarii prawnej. Małżonek, który w chwili śmierci spadkodawcy, pozostawał z nim w separacji lub byli w trakcie sprawy rozwodowej. Tak samo dalsi krewni spadkodawcy, np. teściowie. Prawo do zachowku nie dotyczy też osób, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek, a także otrzymały od zmarłego darowiznę co najmniej równą świadczeniu. Spadkodawca może też wydziedziczyć daną osobę lub w treści testamentu zamieścić jasną informację, że dany członek rodziny jest niegodny dziedziczenia, np. dopuścił się względem spadkodawcy lub jego bliskich umyślnego przestępstwa.