OFERTA
  • porady prawne
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • pisma urzędowe
  • pisma procesowe
  • umowy
  • zastępstwo procesowe
  • sprawy rejestrowe
  • windykacja należności
  • mediacja
  • spadki
Home » Blog » Opieka nad dzieckiem w czasie separacji – co warto wiedzieć?

Opieka nad dzieckiem w czasie separacji – co warto wiedzieć?

Proces separacji może być trudnym i emocjonalnym okresem dla wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dzieci. W tym czasie należy zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie psychiczne. Ważne jest, aby zrozumieć prawa dziecka, zaangażowanie sądu w separację oraz rodzaje ustaleń dotyczących opieki nad potomstwem, które mogą dotyczyć danych osób.

Prawa dziecka

Jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem podczas separacji, ważne jest, aby pamiętać, że prawa dziecka są na pierwszym miejscu. Polski kodeks rodzinny stanowi, że potomstwo ma prawo do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców i innymi członkami rodziny. Ponadto dziecko ma prawo do wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, a także prawo do prywatności i ochrony przed krzywdą. Powinno być to brane pod uwagę przy decydowaniu o opiece podczas separacji.

Udział sądu w separacji

W niektórych przypadkach udział sądu może być konieczny przy podejmowaniu decyzji o ustaleniach dotyczących opieki nad dzieckiem podczas separacji. Zanim do tego dojdzie warto skorzystać z porad prawnych, które oferują różne kancelarie, np. w Gdyni. W Polsce sądy rodzinne są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawie ustaleń dotyczących opieki nad dzieckiem, w tym harmonogramów opieki i wizyt. Sędzia bierze pod uwagę różne czynniki podejmując decyzję, takie jak najlepszy interes dziecka.

Rodzaje ustaleń

Jeśli chodzi o podjęcie decyzji o ustaleniu opieki nad dzieckiem podczas separacji, istnieje kilka dostępnych opcji. Najczęstszą z nich jest wspólna opieka, w której dwójka rodziców ma równe prawa i obowiązki w zakresie wychowania dziecka. Inną opcją jest wyłączna opieka, która przyznaje jednemu z rodziców pełną odpowiedzialność prawną za opiekę i wychowanie potomstwa, a jednocześnie umożliwia kontakt z drugą osobą.