OFERTA
  • porady prawne
  • opinie i ekspertyzy prawne
  • pisma urzędowe
  • pisma procesowe
  • umowy
  • zastępstwo procesowe
  • sprawy rejestrowe
  • windykacja należności
  • mediacja
  • spadki
Home » Blog » Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Proces rozwodowy można przeprowadzić na dwa sposoby: bez orzeczenia lub z orzeczeniem o winie. To, na który rozwód się zdecydujecie, pociąga za sobą różne konsekwencje – zarówno prawne, jak i w sferze emocjonalnej. Rozwód bez orzeczenia o winie można przeprowadzić tylko w sytuacji, gdy rozstający się współmałżonkowie wyrażą na to zgodę. Z tego powodu ten rodzaj rozwodu jest zazwyczaj dużo szybszy od rozwodu z orzeczeniem winy, który jest zdecydowanie bardziej czasochłonny i kosztowny.

Czym charakteryzuje się rozwód z orzeczeniem winy?

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy to rozwód, podczas którego sąd musi orzec o winie małżonków za rozpad małżeństwa. Rolą sądu jest więc ustalenie, która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia. Może on też dojść do wniosku, że winę ponoszą oboje małżonkowie albo żaden z nich. Rozwód z orzeczeniem winy nie może zostać przeprowadzony bez czasochłonnego postępowania dowodowego. Dowody muszą być mocne i jednoznacznie wskazujące na to, że to druga osoba jest winna rozpadowi małżeństwa. Zazwyczaj pojawiają się także świadkowie oraz instytucja biegłego, który jest odpowiedzialny za sporządzenie opinii. Z tego względu jest to rozwód dłuższy i droższy od rozwodu bez orzeczenia winy.

Jak wygląda kwestia alimentów na drugiego małżonka w przypadku rozwodu z orzeczeniem winy?

W kwestii alimentów jest duża różnica między rozwodem bez orzeczenia winy a rozwodem z takim orzeczeniem. Jeżeli rozwód będzie orzeczony bez winy małżonka, alimenty przysługują Ci tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziesz znajdować się w niedostatku, czyli z powodu choroby bądź innych niezależnych od Ciebie przyczyn, nie będziesz mógł podjąć się pracy zarobkowej. 

Alimenty wypłacane z tytułu niedostatku są też ograniczone w czasie, a więc wypłacane są przez okres 5 lat od zakończenia trwania małżeństwa. W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy alimenty możesz uzyskiwać do momentu, kiedy zawrzesz nowy związek małżeński, a powodem ich zasądzenia nie jest niedostatek, tylko zmiana Twojej sytuacji finansowej.

Kiedy można winić małżonka za rozpad małżeństwa?

Jeżeli chcesz dochodzić sprawiedliwości przed sądem i decydujesz się na rozwód z orzeczeniem winy, pamiętaj, że małżonek winny rozkładowi pożycia musiał zachowywać się w sposób jawnie naruszający obowiązki określone przepisami prawa albo ogólne zasady współżycia społecznego. Małżonka można więc uznać winnym trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jeśli: doszło do zdrady, jest alkoholikiem, postępował nielojalnie, stosował przemoc fizyczną lub psychiczną, odmawiał współżycia, nie przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny, marnotrawił pieniądze albo był uzależniony od hazardu.

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy? Przeczytaj na naszym blogu